Ontwikkelen Sociale Vaardigheden

In omgang met anderen hebben we veel sociale en communicatieve vaardigheden nodig. Denk hierbij aan emoties en gevoelens begrijpen, conflicthantering, spelvaardigheden, het omgaan met vriendschappen en het kunnen doen alsof.

Voor mensen met autisme is dit soms lastig. Moeilijkheden in de sociale relaties worden veroorzaakt doordat zij de sociale werkelijkheid anders waarnemen en de informatie anders verwerken. Hierdoor komen ze tot een andere conclusie. Met als uiteindelijk gevolg dat hun gedrag voor ons vreemd, bizar of onaangepast lijkt.

Wegwijzer040 heeft zich door opleiding en jarenlange ervaring gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme. Een van de belangrijkste elementen van een goed begeleidingstraject is dat er sprake is van een goede ‘klik’ tussen begeleider en kandidaat. Als er sprake is van een ‘klik’ tijdens een begeleidingstraject, worden de beste resultaten bereikt.

In iedere levensfase spelen andere vragen op dit gebied. Om die reden is er een opsplitsing gemaakt tussen