Over ons

Wegwijzer040

Wegwijzer040 is een kleinschalige zorgaanbieder die actief is in de regio Eindhoven. Wegwijzer040 is opgericht in 2016 en richt zich hoofdzakelijk op vraagstukken rondom mensen met psychosociale problematieken zoals LVB, NAH, ASS of ADHD. De stijl van begeleiding is betrokken en nabij. In iedere vorm van begeleiding proberen wij zoveel mogelijk samen met de betrokkene en zijn of haar directe omgeving te werken naar zoveel mogelijk verbetering van de situatie. Doelstelling is bij alle trajecten is het zoveel mogelijk terug geven van de regie op het eigen leven. Zelf doen wat je kunt en ondersteuning krijgen bij wat (nog) niet lukt. Het hebben van een klik tussen begeleider en coach is hierbij zeer van belang.

Visie

De visie van Wegwijzer040 is dat mensen zo zelfstandig mogelijk in het leven moeten en kunnen staan. Wanneer wij ingezet worden, is het doel dan ook om zo snel mogelijk toe te werken naar deze visie. Vanuit wegwijzer040 zul je gecoacht worden in het maken van de juiste stappen en zo het verbeteren van de benodigde vaardigheden om weer verder te kunnen. Afhankelijk van de hulpvraag en begeleidingswens stemmen we het aantal contactmomenten samen af om tot ons doel te komen.

Doelstelling

Wanneer je op een of enkele levensgebieden vast blijft lopen, dan kunnen we in overleg met de opdrachtgever (gemeente, UWV, zorgkantoor, jijzelf als PGB-houder) een trajectplan schrijven om in een afgebakende periode intensieve begeleiding en coaching in te zetten op een door ons samen opgesteld leerdoel. Doelstelling is altijd dat je na verloop van tijd weer voldoende vaardigheden hebt om zelf verder te kunnen.

Wie zijn wij

Bij Wegwijzer040 werken twee enthousiaste zorgprofessionals, Mark en Dirk. Mark heeft een militaire achtergrond en heeft twaalf jaar op verschillende plekken bij een grote regionale zorgaanbieder gewerkt. Afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd tot intensief ambulant gezinsbehandelaar. Zijn werkervaring en persoonlijkheid maken hem tot een zeer vakbekwame hulpverlener. Dirk heeft een achtergrond van straathoekwerker en voert deze preventieve en verbindende manier van werken door in zijn dagelijks werk. In de voorbije jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het coachen van mensen in het vinden van een zinnige daginvulling.

Met de achtergrond en werkervaringen zijn Mark en Dirk zeer aanvullend op elkaar en gaan zij diverse complexe vraagstukken graag aan!

 

Dirk Kox
Dirk Kox
Mark van Acht
Mark van Acht