Over ons

Wegwijzer040 is een kleinschalige zorgaanbieder die actief is in (040 in de naam verklapt het al) de regio Eindhoven. Wegwijzer040 is opgericht in 2016 en richt zich hoofdzakelijk op vraagstukken rondom (groepen) mensen met psychosociale problematieken zoals LVB, NAH, ASS of ADHD. De stijl van begeleiding is betrokken en nabij. In iedere vorm van begeleiding proberen wij zoveel mogelijk samen met de betrokkene en zijn of haar directe omgeving te werken naar zoveel mogelijk verbetering van de situatie. Doelstelling is bij alle trajecten is het zoveel mogelijk terug geven van de regie op het eigen leven. Zelf doen wat je kunt en ondersteuning krijgen bij wat (nog) niet lukt. Het hebben van een klik tussen begeleider en coach is hierbij zeer van belang.

Visie

De visie van Wegwijzer040 is dat mensen zo zelfstandig mogelijk in het leven moeten en kunnen staan. Wanneer wij ingezet worden, is het doel dan ook om zo snel mogelijk toe te werken naar deze visie. Vanuit wegwijzer040 zul je gecoacht worden in het maken van de juiste stappen en zo het verbeteren van de benodigde vaardigheden om weer verder te kunnen. Afhankelijk van de hulpvraag en begeleidingswens stemmen we het aantal contactmomenten samen af om tot ons doel te komen.

Doelstelling

Wanneer je op een of enkele levensgebieden vast blijft lopen, dan kunnen we in overleg met de opdrachtgever (gemeente, UWV, zorgkantoor, jijzelf als PGB-houder) een trajectplan schrijven om in een afgebakende periode intensieve begeleiding en coaching in te zetten op een door ons samen opgesteld leerdoel. Doelstelling is altijd dat je na verloop van tijd weer voldoende vaardigheden hebt om zelf verder te kunnen.

Eigenaar Dirk Kox
Eigenaar Dirk Kox